Skip Navigation Linksdefault

100_1811 aa2015.jpg 
Hvad:
Har certificeret træner i Shell Aviation: Operationel og teknisk uddannelse
Mindre reparationer depoter og Tankvogne udføres.
Udskiftning og afprøvning af forskellige tankning udstyr såsom: slanger, filtre, etc.
Millporer og Microbe test udføres jetbrændstof.
 
What:
A certificated Trainer in Shell Aviation: Operational & technical training 
Minor repair at depots and refuellers.
Replacement and testing of various refuelling equipment such as: hoses, filters, etc.
Millipore & Microbe test is carried out at Jet fuel.
 100_1849aa.jpg
Firmaets historie
Startede i 2009. Firmaets primære virke var at uddanne " Tank folk",
inden for Aviation dvs. fly tankning.  
Er certificeret i Shell Aviation operationel uddannelse.
Der er sidenhen udvidet med:
Diverse test og eftersyn på tankbiler og depoter.
Udfører Audit og inspektioner.
Autoriseret gas tester, i forbindelse med bla. varmt arbejde etc.
Fremstilling af kontrol / eftersyns skemaer
 
Company History
Started in 2009.The company's primaryworkis to educate"Fuel Staff",
the Aviation ie. flight refueling.
Certified in Shell Aviation operational training  
It has since expanded to include:
Various tests and inspections on fueltrucks and depots.
Performs audits and inspections.
Authorized gas tester, associated with hot work, etc.
Manufacture of control / inspection schedules